Rekultywacja Bobrowniki

„Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Bobrownikach to wspólny cel nasz, mieszkańców oraz władz gminy Otyń”

Zdjęcie do rekultywacji Bobrowniki
Ikona: O rekultywacji

O rekultywacji

Rekultywacja to proces przywracania terenom zniszczonym przez działalność człowieka wartości użytkowych i przyrodniczych, które utraciły m.in. na skutek zmiany lub pogorszenia się stanu środowiska, działalności przemysłowej lub niewłaściwie prowadzonej działalności rolniczej. Głównym celem rekultywacji gruntów jest możliwość ich późniejszego użytkowania na potrzeby rolnictwa, leśnictwa i rekreacji.

Ikona: Rekultywacja składowiska w Bobrownikach

Rekultywacja składowiska w Bobrownikach

Składowisko odpadów Dozamet w Bobrownikach zostało wybudowane w 1992 r. Przez lata nielegalnie zwożone były na nie odpady nie podlegające żadnej kontroli.

https://www.facebook.com/urzadgminyotyn/posts/371292516391681/

Trwało to do czasu, gdy teren został przejęty przez firmę Rekultywacja Odra Bobrowniki sp. z o.o. w 2018 r.

Rekultywacja w Bobrownikach odbywa się na podstawie wszystkich wymaganych zgód i pozwoleń:

  • Zgody na zamknięcie składowiska w m. Bobrowniki gm. Otyń udzielonej decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego z określonym terminem zakończenia rekultywacji
  • Decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego zatwierdzającej instrukcję prowadzenia prac
  • Zezwolenia na przetwarzanie odpadów udzielonego decyzją Starosty Nowosolskiego

Bartosz Smolak, prezes spółki, a zarazem osoba odpowiedzialna za prowadzone prace posiada świadectwo dokumentujące kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz doświadczenie w tego typu działalności zdobyte przy współpracy z innymi firmami.

Od momentu rozpoczęcia prac rekultywacyjnych, na składowisko nie są zwożone odpady niebezpieczne. Potwierdziły to liczne kontrole Wojewódzkiego oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Rekultywacja to proces naprawczy, a nie degradujący środowisko. Umożliwi ona uporządkowanie terenu, przyczyni się do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza oraz gleby, a przede wszystkim – do istotnej poprawy jakości życia okolicznych mieszkańców. Jej ostatnim etapem będzie zasianie w miejscu wysypiska traw oraz nasadzenie 5 tys. sosen górskich, świerków oraz brzóz.

Kontakt

Rekultywacja Odra Bobrowniki sp. z o.o.
NIP: 925-212-65-15
REGON: 380682551
KRS: 0000739286
Muzealna 4a
67-100 Nowa Sól    Śledz nas na Facebooku